TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME

22 Nis 2017
10:00 - 11:30
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME

Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme), inovatif ürünler, yaratıcı servis, süreç ve mekan fikirleri geliştirmek için kullanılan metodolojik bir yaklaşımdır. Her seviyedeki iş ve müşteri ihtiyacı, fırsatı ve problemine yönelik inovatif çözümlerin geliştirilmesi amacıyla kullanılır.

Bu derste Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin tüm aşamaları, dünyadaki örnek uygulamalar ile beraber katılımcılara aktarılacak, sürdürülebilir inovasyon için Tasarım Odaklı Düşünme’nin şirket kültürüne entegrasyonunun nasıl yapılabileceği anlatılacaktır.